350TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO

CAYMA HAKKI NASIL KULLANILIR?

1.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

1.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya https://www.lappelde.com web sitesi üzerinden cayma hakkı / iptal formunun doldurarak, iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

1.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

  1. Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,
  2. İade formu veya cayma beyanı,
  3. İade edilecek ürünün eksiksiz ve hasarsız hali

mesafeli satış sözleşmesinde detaylandırılan usulde ALICI tarafından SATICI’ya teslim edilmelidir.

1.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde, varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır. ALICI’nın, SATICI’Nın yazılı onayı olmadan, ürünü farklı bir kargo/nakliyat firması ile göndermesi durumunda, SATICI oluşan nakliye bedelini ALICI’dan tahsil edecektir.

1.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

1.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve ALICI’dan tahsil edilir.

1.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

ı) Satıcı fiyat, indirim hatası oluşmuş ise veya teknik operasyonel bir hata gerçekleşmiş ise siparişi iptal etme hakkında sahiptir.

i) Firmaya / Kişiye özel üretilen özel ölçülü ve/veya baskılı ürünlerin üretim sonrası iptali yapılamaz. Üretim hatası olmadıkça özel siparişler iade edilemez.

Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.