350TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi gereği gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi , işbu metni yürürlükteki mevzuat uyarınca her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1-) Veri Sorumlusunun Kimliği Nedir?

Veri Sorumlusu, “19 Mayıs Mahallesi, Çimen Sokak No:2a F blok D:2 K:1  Büyükçekmece/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 1470580185 vergi kimlik numaralı Beril Günseli Başkan Şahıs şirketidir.

2) Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Yöntemler Nedir?

Kişisel verileriniz alışveriş yapmak maksadıyla https://www.lappelde.com domain isimli web sitemize (“Site”) üye olduğunuzda veya Site’yi üye olmaksızın kullandığınızda, redlne’a ait herhangi bir formu doldurduğunuzda, redlne’dan herhangi bir ürün satın aldığınızda, redlne hizmetlerimiz ile ilgili iletişime geçtiğinizde toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

3) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı ve Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

3.1. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

·Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek ve ödemeleri tahsil etmek,

·Satın aldığınız ürünlerin tarafınıza gönderilmesini sağlamak,

·Tarafınıza fatura kesmek, faturayı göndermek,

·Alışveriş işlemlerinin ilgili teslimat ve benzeri süreçlerini gerçekleştirebilmek,

·Müşteri hizmetleri kapsamında pazarlama hariç olmak üzere her türlü ihtiyacı karşılamak, harcama ve kimlik teyitleri ile ücret iadelerini gerçekleştirmek, alışveriş ve web site kullanımına ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözebilmek,

·Alışverişlere ilişkin bir uyuşmazlık olması durumunda ilgili uyuşmazlıklara yönelik hak sahiplerini belirleyebilmek.

3.2. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının a ve ç bendinde belirtilen “Kanunlarda (5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

·Resmî kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek,

·Elektronik ticarete ilişkin işlemleri kanuna uygun olarak yürütebilmek,

·Tüketici mevzuatı kapsamındaki süreçleri yürürlükteki mevzuata uygun yürütebilmek,

·Site’deki işlem güvenliğini takip edebilmek için log, IP ve trafik kayıtlarını tutabilmek.

3.3. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

·Site kullanımı veya alışveriş süreçleriniz boyunca herhangi bir şekilde uyuşmazlık meydana gelmesi durumunda ilgili hak sahiplerinin tespiti ve ispat araçlarının teminini sağlayabilmek.

3.4. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

·Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olabilecek faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak,

·Alışveriş kayıtlarını tutabilmek,

·Site üzerinde faaliyet gösteren riskli üyeleri tespit edebilmek ve satıcıların üyelik ve ürünlerinin kontrolünü yapabilmek,

·Site’de yer alan içerik dolayısıyla gündeme gelen herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyebilmek.

3.5. Google Analytics ve Facebook Pixel hizmetinden faydalanan Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, bu hizmetin yalnızca anonimleştirerek veri işlemesine müsaade etmektedir. Bu kapsamda User-ID özelliği aktif durumda olmayıp yeniden pazarlama ve reklamcılık amaçlı bir işlemeye de izin verilmemektedir. Google’ın gizlilik politikası ve Facebook’un gizlilik politikası için tıklayınız.

3.6. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, kişisel verilerinizi açık rıza verdiğiniz takdirde de kullanabilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki amaçlara dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir:

·İletişim bilgilerinizin işlenmesi suretiyle kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için e-posta, telefon, SMS veya posta ile sizinle iletişime geçmek,

·İletişim tercihlerinize dayalı olarak, hedeflenmiş pazarlama ve hedefleme yapılarak pazarlama amaçlı ve promosyonlu teklifler sunmak,

·Üçüncü kişiler tarafından çerezler aracılığıyla pazarlama faaliyetinde bulunulmasını mümkün kılmak. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunun için bizimle info@redlne.com adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.

4) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, kargo/nakliyat şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo/nakliyat şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ilgili kişinin açık rıza sunması ön şartıyla ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için iyi niyetli bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla ve hukuk bürosuyla da paylaşabiliriz.

Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler (mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri gibi) ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.

5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenmişse bilgi talep etme,

c)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e)Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g)Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını haiz bulunmaktasınız.

Bu hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak istediğinizde bize info@redlne.com adresine mail göndermek suretiyle ulaşabilirsiniz.

Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.