350TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO

Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 – Giriş

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme“) https://www.lappelde.com web sitesinde (¨Site¨) Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu Sözleşme’nin ekini oluşturmaktadır.

Madde 2 – Taraflar

a) https://www.lappelde.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 1470580185 vergi kimlik numarası ile kayıtlı,adresi “19 Mayıs mahallesi, Çimen sokak no:2a F Blok D:2 K:1 – Büyükçekmece/İstanbul” olan Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi olarak

b) https://www.lappelde.com internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın Site’yi kullanan internet kullanıcısı (“Üye“)

Madde 3 – Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketin’ın sahip olduğu Site’den Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 4 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye Site’yi kullanırken her türlü yasal ve idari düzenleme hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, Site’de kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, taciz amaçlı bir kullanımda bulunmayacağını, Site’yi kullanırken başkalarının fikri veya sınai hiçbir hakkına tecavüz etmeyeceğini, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

4.3. Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.4. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, doğrudan bir ihmali olmadığı müddetçe Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.5. Üye, Site’deki diğer Üye’lerin yazılımlarına ve her türlü verilerine erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir.

4.6 İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün Üye tarafından ihlali halinde bu ihlalin doğurduğu her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münferiden Üye’ye ait olacak olup, Üye, Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi ‘ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerden herhangi birine uymaması sebebiyle herhangi bir zarar uğraması durumunda bu zarara ilişkin her türlü tazminat talep hakkı saklıdır.

4.7. Üye, Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’ni her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı olduğunu peşinen kabul eder. Böyle bir durumda Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.8. Site’nin yazılım ve tasarımı Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin mülkiyetinde olup, Site’ye ilişkin her türlü fikri ve sınai haklar ile telif hakkı ilgili kanunlarca ve idari makamlar nezdinde tescilli şekilde korunmakta olup, bunlar Üye tarafından kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

4.9. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi kanuni yükümlülükler ve özellikle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Üye’nin Site’deki hareketlerine ilişkin log kayıtlarını izleyebilir ve kaydedebilir. Şüpheye mahal vermemek adına Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin işbu düzenleme uyarınca yetkisi yalnızca kanuni sınırlar ile çerçevelidir.

4.10. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, Üye’nin kişisel verilerini yasal düzenlemeler kapsamında ve bu düzenlemelere uygun olarak işlemektedir. Gizlilik politikasına lappelde.com/gizlilik adresinden ulaşılabilir.

4.11. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca gerekli idari ve güvenlik tedbirlerini almıştır. Ancak tam anlamıyla nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Üye kendi yazılım güvenliğini almaması sebebiyle oluşabilecek zararlardan Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti/malı değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.13. Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

4.14. Taraflar, Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin yasal defter ve kayıtları ile tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

Madde 5 – Fikri Mülkiyet

Logo, içerik, slogan, sitenin tasarımı, imge, html kodu, ürünler ve ürünlerin endüstriyel tasarımı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’deki tüm içerik Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi ‘ne aittir. Üyeler, Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin fikri veya sınai mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 6 – Fesih

Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin ilgili Üye’nin hesabını silmesi durumları hariç olmak üzere işbu Sözleşme yürürlükte kalacaktır. Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda Beril Günseli Başkan Şahıs Şirketi’nin tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkı saklıdır.

Madde 7 – İhtilafların Halli

İşbu Sözleşme’ye ilişkin ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 (yedi) maddeden ibaret bu Kullanıcı Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.